PRISER – Finans

Vi erbjuder tillsammans med Swedbank och WASA Kredit fler
finansieringslösningar både för företaget och privatpersonen.

Segway hyra:
– Flexibel och anpassningsbar finansiering, från f.n. 977kr/månaden exkl. moms*
– Hyresavgiften är fullt avdragsgill, d v s dras av som en kostnad i resultaträkningen.
– Binder ej eget kapital.
– Enkelt att budgetera eftersom hyresavgiften är i stort sett den samma under hela avtalsperioden.
– Kräver ingen företagsinteckning.
– Allriskförsäkring kan inkluderas i hyresavgiften för endast 93 kr/år.
– Efter avtalstiden väljer du om du vill hyra vidare, köpa eller lämna tillbaka utrustningen.
– Rätt finansiering ger bäst investering.

Övriga thänster:
– Leasing för de företag som vill ha ett restvärde på produkten.
– Företag som önskar äga sina produkter väljer en avbetalning på 24-60 månader**.
– För privatpersoner finns avbetalning på 18-60 månader**.

* Ränta per 1/7 2011, baserad på rörlig ränta.
** Till dessa tjänster kan ej allriskförsäkring kopplas.