HASTIGHET
Maxhastigheten och egenskaperna när man svänger kan begränsas med hjälp av InfoKey-kontrollen.

Det finns två lägen:

Nybörjarläget
-Maxhastighet: 9,6 km/h
– Långsamma egenskaper vid svängar.

Normalt läge
– Maxhastighet: 20 km/h
– Snabba egenskaper vid svängar


KÖRSTRÄCKA
16-22,5* km utanför belagd mark

Körsträckan för en Segway x2 varierar med terrängen, lasten och körstilen. Under normala förhållanden kan du räkna med att du kommer upp till 22,5 km.

*Avser x2 Golf, en vanlig x2 kommer upp till 19 km. På belagd mark kan körsträckan bli längre.


TEMPERATUR
När den förvaras och laddas i rumstemperatur kan x2 användas i en rad olika miljöer.
Prestanda varierar med batteritemperatur, terräng, körstil och last.


TERRÄNG
x2s terrängdäck och stora bredd gör den särskilt lämplig för lite grövre terräng.
Segway PTs givare och styrsystem håller konstant koll på åkarens position i förhållande till gravitationen.


LAST
Kapacitet (förare & last): 118 kg
Förare: 45-110 kg

En Segway x2 kan ta en förare på upp till 110 kg.
Den kan också utrustas med Segway Cargo tillbehör så den totala lasten blir 118 kg.


MÅTT
Plattformshöjd: 20 cm
Mått: 53,3 x 77,5 cm
Markfrigång: 11,43 cm

Segway PT är designad för att inte ta upp mer plats än en person.
Den är i stort sett lika bred som en normal person är över axlarna.
I och med att man blir två decimeter längre får man en god överblick över vad som finns runt omkring.


VIKT
– 54,4 kg
Segway x2 är gjord för att köras ute i terrängen.
Den går in i stationsvagn, minvan eller en SUV. Ramarna för skärmarna ger ett utmärkt grepp för att lyfta den.


VÄNDRADIE: NOLL
En fotgängare har förmågan att kunna vända sig runt på stället.
Genom att balansera på en enda axel så har Segwayföraren samma möjlighet att vända på stället.
Få fordon klarar detta.


STRÖM
Litium-jon (Li-ion) -batterier
x2 kommer med Li-ionbatterier. Batteriet har inbyggd elektronik som automatiskt
mäter temperaturen och batteriets status. Maskinen kan laddas i ett vanligt vägguttag.
Det tar åtta till tio timmar att ladda batterierna fullt och det kostar ungefär en krona.
Li-ionbatterierna kan laddas 1000 gånger (fulla laddningar/urladdningar). Det kostar ungefär en krona att ladda fullt.


SÄKERHET
Redundant styrsystem
Robust mekaniskt system

Säkerheten är topprioriterad när det gäller både design och funktion.
För att försäkra sig om att föraren och de som finns omkring denne är trygga har en
Segway PT ett redundant styr- och balanssystem. Detta innebär att om ett system slutar
fungera kommer ett annat system ta över dess funktion så att föraren får god tid på sig att
stanna maskinen och kliva av. Mycket höga krav ställs på den mekaniska strukturen i en
Segway PT och varje del har genomgått noggranna tester och analyser för att se till
att de höga kraven uppfyllts.